Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Lær at tackle hverdagen som pårørende - VI MANGLER FRIVILLIGE

Vi mangler dig, der er pårørende og som kunne tænke sig at gøre en forskel for andre i samme situation

Vi mangler DIG!

Det kan være hårdt og udmattende at være pårørende til et menneske, der er ramt af sygdom. Som pårørende har du selvstor risiko for at mistrives og udvikle stress eller depression. Det handler om at passe på sig selv også.

"Lær at tackle hverdagen som pårørende" viser, at folk får det bedre, bliver bedre til at passe på sig selv, bruge deres netværk og får redskaber til at tackle symptomer på træthed, stress eller tristhed.

Kurset bygger på frivillige instruktører. Er du pårørende til et menneske med langtidssygdom, kan du genkende udfordringerne og kunne du tænke dig at VÆRE FRIVILLIG insruktør for at andre i samme situation - så kontakt os på telefon 3199 3702

Om Lær at tackle hverdagen som pårørende

Kurset består af 7 ugentlige mødegange á 2½ time. Forløbet er gratis, hvis du bor i Aalborg Kommune.

Kurset omfatter

Som pårørende kan livet ændre sig meget, og man kan opleve at stå med manglende overskud, dårlig samvittighed og føle sig mere og mere isoleret og alene med udfordringer fx i samarbejdet med social- og sundhedsvæsenet.

Disse udfordringer kan betyde, at du selv er udsat for langvarig pres med risiko for stress, mistrivsel og depression.

Derfor har kurset fokus på, hvordan du passer på dit eget helbred og trivsel, når et menneske - der står dig nært - er langvarigt syg.

Kurset ledes af instruktører, som er uddannet til at undervise på kurset, og som selv har erfaringer med at være pårørende til en syg og derfor ved, hvordan det føles at være pårørende og hvilke udfordringer, man kan stå med.

Del indhold

"Lær at tackle ..." - kurserne

Helle Kristensen Koordinator (Nordkraft)

Mads Borgstrøm (boligkvarter Aalborg Øst)

Kristina Kristensen(boligkvarter Nord)