Børn og unge i grundskolen - Center for Tværfaglig Forebyggelse

Unge på ungdomsuddannelser - Sund Ung

Aalborghus Gymnasium og Nørresundby Gymnasium

Uddannelseshuset, Aalborg Katedralskole, Jobbro

Uddannelseshuset, Jobbro, TECH-College: Style-, Wellnes- og Foodafdeling, VUC og SOSU

HTX, Øster Uttrupvej, TECH-College: Construction, Handelsskolen Saxogade, Handelsskolen Strandvejen

HTX Friis, TECH-College: Auto-, Metal- og Agriafdeling, Handelsskolen Turøgad