Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Sundhed på arbejdspladser

Det må gerne være sundt at gå på arbejde.

Sundhed Paa Arbejdspladsen1Et sundhedstjek kan give dig et billede af, hvordan din sundhedstilstand er, og måske være med til at du sætter dig mål for ændringer. Samtidig får din arbejdsplads inspiration og redskaber til at arbejde med sundhed, og det kan øge din og dine kollegers sundhed og trivsel. 

Sundhed på arbejdspladsen:

Sundhed på arbejdspladsen kan fx bestå af sundhedstjek. Hvis din arbejdsplads skal have lavet et sundhedstjek, får du tilbud om at deltage. Sundhedstjekket varer ca. 30 min og er frivilligt.

Sundhedstjekket forløber som en sundhedssamtale, hvor der er mulighed for at få lavet forskellige målinger.

Vi taler også med dig om, hvor fysisk aktive du er i forhold til, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler, samt taler med dig om alkoholvaner. Du får en folder med dine egne målinger.

Inden selve sundhedstjekket bliver du bedt om at udfylde et skema "Tanker om min sundhed". Skemaet danner udgangspunkt for vores samtale.

Tanker om min sundhed

Se informationsmateriale om sundhed på arbejdspladsen her

Arbejder du med sundhed på arbejdspladsen, kan du få inspiration ved at besvare dette reflektionsskema

Du kan finde inspiration om sundhed på arbejdspladsen på mange forskellige hjemmesider, fx Sundhedsstyrelsens og fødevarestyrelsens.

Del indhold