Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Vanebryderne

Vanebryderne - et tilbud til familier med børn og unge 2-17 år med overvægt.

Vanebryder Thumbs Sh

Vanebryderne tilbyder

- et forløb på i alt 15 måneder.

Vi starter med en indledende samtale med sundhedsplejersken. Herefter er der holdforløb på 12 uger med forskellige aktiviteter for barnet/den unge og forældre.

Når de 12 uger er gået, er der individuel opfølgning efter 3, 6 og 15 måneder, gælder for alle.

12 uger forløbet indeholder:

  • træning for barnet/den unge 1 gang om ugen
  • forældreforum afholdes i alt 6 gange
  • individuel ernæringsvejledning

Hvordan kommer man i gang?

Alle - dvs. den praktiserende læge, sundhedsplejersker, skole og institution kan henvise til Vanebryderne. Som forældre er I også meget velkomne til at henvende jer til Aalborg Sundhedscenter.

Henvisningsblanket

Glæde, motivation og forandring

Nøgleordene i Vanebryderne er glæde, motivation  og forandring. Vi arbejder med at give inspiration til at:

  • træffe sundere valg
  • fastholde motivation
  • få mere bevægelser og motion ind i hverdagen

Tilbuddet involverer hele familien, og vi forventer mindst een forælder deltager sammen med barnet eller den unge.

Sådan finder du Aalborg Sundhedscenter

Del indhold

Vanebryderne

Koordinator

Birgitte Holdgaard

Samtaler

Charlotte Frydkjær

Tove Jespersen

Træning

Dorthe Rytter

Stefan Mikkelsen

Morten Høygaard