Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Aalborg Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.
Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyt omsorgssystem betyder ændringer fra 3.-20.maj 2019

Aalborg Kommune kan i perioden 3. til 20.maj ikke modtage FMK-opdateringer og korrespondancemeddelelser. I uge 19-20 vil der være ventetid på besvarelse af mail og telefonerne er lukkede på sundhedscenteret.

Info til borgere

Som led i udskiftning af it-system vil sundhedscenteret være lukket for borgerkontakt i uge 19 og 20. Der vil desuden være ventetid på besvarelse af mail og telefonerne er lukkede. 

Info til almen praksis

Aalborg Kommune indfører nyt elektronisk omsorgssystem (CURA) i perioden den 3. maj til den 20. maj 2019 (begge dage inkl.) og derfor kan Aalborg Kommune ikke modtage FMK-opdateringer og korrespondancemeddelelser i den periode.

I perioden den 3. maj til den 13. maj (begge dage inkl.) kan kommunen:

• IKKE bruge MED COM standarder
• IKKE sende eller modtage korrespondance-meddelelser.
• IKKE modtage FMK-opdateringer
• IKKE modtage en advisering i forbindelse med den praktiserende læges opdateringer i FMK, men har fortsat adgang til FMK-online.
• IKKE få direkte adgang til det fælles medicinkort (FMK) via kommunens omsorgssystem.

Telefonisk kontakt ved ændringer i medicin og andre vigtige lægefaglige problemstillinger.
Der er derfor indgået aftale om at de praktiserende læger ringer til Aalborg Kommune ved FMK-opdateringer og andre vigtige lægefaglige problemstillinger.

Telefonnumre
Hverdage ml. kl. 8 – 15 kontaktes sygeplejen på tlf. nr. 99 31 34 33
Hverdage ml. kl. 15 – 16 kontaktes sygeplejens akuttelefon på tlf. nr. på 99 31 69 21

Borgere/patienter, hvor medicinadministration varetages af Aalborg Kommune
Ovenstående får særligt betydning for de patienter/borgere, hvor medicinadministration varetages af Aalborg Kommune.
Det vil typisk være plejehjemsborgere/patienter eller borgere/patienter på øvrige kommunale pladser, men kan også være borgere/patienter i eget hjem.

Større telefonisk kontakt
Læger kan i implementeringsperioden således forvente en større telefonisk kontakt med Aalborg Kommunes sygepleje end vanligt. Aalborg Kommune anmoder de praktiserende læger om at ringe, når der er opdateringer i FMK, som kommunen ikke antages at være bekendt med.

Herudover forventes der større telefonisk kontakt i forbindelse med lægefaglige problemstillinger, som ikke kan afvente, at kommunen igen kan anvende MED COM standarder.

Aalborg Kommune har indgået en aftale om honorering af de praktiserende læger for medgået tid.

 

Del indhold